Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanllyr yn 1840  
 

Maer map a welwch chi yma yn seiliedig ar fap y degwm ar gyfer plwyfi Llanllyr ac maen rhoi syniad da i ni ynglyn lle oedd y tai, ffermydd a chaeau ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

 

MAPIAUR DEGWM
Yng nghyfnod Fictoria roedd yn rhaid i bawb bron dalu degwm i Eglwys Loegr. Ar ddechraui theyrnasiad daeth y degwm i fod yn dreth ar eich eiddo. Lluniwyd mapiau i ddangos pa eiddo oedd gan bawb

map of Llanyre in 1840
Sylwch fod rhan or gymuned syn ymestyn or eglwys tuar Gogledd yn dir comin agored, ac mai dim ond llwybr ywr ffordd syn mynd ir Gogledd i Lanfihangel Helygan a Chaerfagu. Yn debyg iawn hefyd maer ardal sydd ir De or map hefyd yn dir comin agored.

Bythynnod bychain gyda chaeau bychain neu erddi sydd ar y tir comin yma, fel ynysoedd yn y caeau. Mae Cagebrook a Sunnybank yn ddau or rhain.

Roedd traddodiad ar draws Canolbarth Cymru yn nodi, pe bai rhywun yn adeiladu ty ar dir comin dros nos ac than yn llosgi yno erbyn y bore roeddynt yn gallu ei hawlio yn eiddo iw hunain.

 

Yr enw a roddwyd ar y tai yma oedd Tai un nos. Yn fwy na thebyg doedd yna ddim cyfraith oedd yn caniatu hyn, ond roedd angen gweithwyr ar ffermwyr lleol a thirfeddianwyr i weithio ar y tir ac felly roeddynt yn dueddol o droi llygad ddall ai anwybyddu.
.

  Cymharwch hwn gyda map or ardal yn 1902..  
  Yn l i ddewislen mapiau Llandrindod
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod