Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llansantffraid-yn-Elfael yn 1902  
 

Mae’r map a welwch chi yma yn ddarn o fap a wnaed ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1902. Er bod y gymuned yma’n edrych yn debyg iawn i fel ag yr oedd yn 1839 mae yna rai newidiadau wedi digwydd yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

 

1. Yn 1837 roedd y cae mawr yma’n dri chae ar wahân. Yn ystod teyrnasiad y Frenhines Fictoria cawsant eu newid yn un cae mawr.
2. Yn 1837 roedd yna fferm fechan o’r enw ‘Upper Landre’ yn y fan yma. Rhywbryd yn ystod oes Fictoria cafodd y fferm ei gadael gan droi’n adfail. Bellach nid oes yna unrhyw beth wedi’i nodi ar y map yn y fan yma.

3. Bellach mae yna ysgol yn y plwyf. Roedd hyn yn golygu fod y plant lleol yn cael addysg a hefyd posibiliadau newydd wedi iddynt dyfu.

  Cymharwch gyda’r map o Lansantffraid yn 1837..  
 

Yn ôl i ddewislen mapiau Llandrindod

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod