Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llansantffraid-yn-Elfael yn 1837  
 

Maer map a welwch chi yma yn seiliedig ar fap y degwm ar gyfer plwyf Llansantffraid-yn-Elfael, ac maen rhoi syniad da i ni o lle yr oedd y tai, ffermydd a chaeau ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

 

MAPIAUR DEGWM
Yng nghyfnod Fictoria roedd yn rhaid i bawb bron dalu degwm i Eglwys Loegr. Ar ddechraui theyrnasiad daeth y degwm i fod yn dreth ar eich eiddo. Lluniwyd mapiau i ddangos pa eiddo oedd gan bawb
 

Yn debyg iawn i lawer o gymunedau yn Sir Faesyfed, nid pentref yw Llansantffraid ond yn hytrach dyrnaid o ffermydd a thyddynnod gyda dim ond un neu ddau o dai wrth yr eglwys. Gan fod yr eglwys ar dir uchel nid ywr tir oddi amgylch iddo wedii gau ond maen dir comin agored.
Er mai poblogaeth wasgaredig oedd yn y plwyf, yn 1841 roedd ganddo groser, meddyg, gwydd, gofaint, crydd a rhywun oedd yn gwno ymysg rhai eraill.

 
  Cymharwch gydar map o Lansantffraid yn 1902..  
 

Yn l i ddewislen mapiau Llandrindod

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod