Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanddewi Ystradenni yn 1902  
 

Maer map a welwch chi yma yn ddarn o fap a wnaed ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1902. Er bod y gymuned yman edrych yn debyg iawn i fel ag yr oedd yn 1839 mae yna rai newidiadau wedi digwydd yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

 

  1. Mae capel Methodistaidd wedii adeiladu ar hyd ymyl y ffordd. Yn ystod y 19eg ganrif tyfodd yr enwadau "Anghydffurfiol" (Methodistiaid, Bedyddwyr, Annibynwyr ac ati) mewn poblogrwydd. Trwy drefnu cymunedau capelgar eu hunain roedd y bobl leol yn teimlo eu bod yn cyfrannu llawer iawn mwy iw crefydd.  
  2. Mae Neuadd Llanddewi wedi ehangu ac mae iard goed wedii adeiladu yno. Yma, roedd coed lleol yn gallu cael eu torri ar gyfer eu gwerthu.  
 

3. Efallai mair newid pwysicaf oedd yr ysgol bentref newydd. Er bod yna ysgol feistr yn y pentref yn 1839 ychydig iawn or plant or teuluoedd tlotaf fyddai wedi mynychur ysgol. Erbyn diwedd teyrnasiad Fictoria roedd pob plentyn yn y plwyf yn derbyn addysg, hyd yn oed y teuluoedd tlotaf Roedd hyn yn golygu fod ganddynt fwy o gyfleoedd wedi iddynt dyfu. Yn hytrach na chael dim posibilrwydd o fywyd mewn unrhyw le heblaw am weithio ar y tir, roedd plant yn cael digon o addysg i alluogi rhai ohonynt i wneud rhywbeth gwahanol gydau bywydau.

 
  Cymharwch hwn gyda map or ardal yn 1839..  
 

Yn l i ddewislen mapiau Llandrindod

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod