Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llandrindod
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanbister yn 1902  
 

The Maer map a welwch chi yma yn ddarn o fap wedii wneud ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1902. Er bod Llanbister yn edrych yn debyg iawn i fel ag yr oedd yn edrych yn 1841 mae yna ychydig o newidiadau wedi digwydd yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

 

  Maer tollbyrth wedi mynd or priffyrdd ac mae teithion haws i bobl dlawd. Serch hynny ychydig iawn o deithio a wnaed gan lawer o weithwyr fferm lleol au teuluoedd yn ei wneud gan deithio dim mwy nag ychydig filltiroedd o lle roeddynt yn byw, yn ystod y cyfnod.  
  Mae ysgol wedii nodi ar y map ar y clawdd uwchben y ffordd. Erbyn diwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria roedd yn rhaid i bob plentyn fynychu ysgol, ac roedd hyn yn rhoi cyfle i blant mwy galluog gael gwell addysg ac efallai gwell swydd wedi iddynt dyfu.
.
 
  Cymharwch hwn gyda map or ardal yn 1841.  
 

Yn l i ddewislen mapiau Llandrindod

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llandrindod