Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Tref-y-clawdd
Tloty'r Undeb
 
  Anrhegion i blant y tloty  

Yn anffodus nid oedd cofnodion swyddogol o dloty Undeb Tref-y-clawdd ar l. Maer un hynaf or Llyfrau Cofnod sydd dal ar l yn dyddio o ddiwedd cyfnod Fictoria, pan oedd y bobl dlotaf yn y gymuned yn cael eu trin yn llawer iawn gwell.
Roedd y Llyfrau Cofnod yn cofnodir cyfarfodydd rheolaidd gan swyddogion yr Undeb yn y tloty. Maer enghraifft hon yn dyddio o 1901...

 
17 Hydref
1901
Minute book entry
 

17 Hydref - "The workhouse master reported that Dr Hutton had sent presents to the children and Inmates of the workhouse and it was ordered that the thanks of the Board be conveyed to him for his kindness".
Yn ystod blynyddoedd cynharaf y tloty y bwriad oedd i wneud bywyd mor galed ac annymunol phosibl ir bobl oedd yn byw yno ac nid oedd yna ddim anrhegion !
Mae yna ddarn yn yr un llyfr y mis hwnnw syn darllen -
"The Visiting Committee brought before the Guardians for their inspection a sample of the cake supplied to the Inmates and the Clerk was directed to ask the Contractor to see that the ingredients were properly mixed and the cake made more palatable".
Felly roedd y swyddogion oedd yn gyfrifol am y tloty yn 1901 yn mynnu y dylair cacennau ir bobl oedd yn byw yno fod yn fwy blasus. Ar ddechrau cyfnod Fictoria rhoddwyd bara tenau, cawl tenau, a dim ond digon o fwyd iddynt allu byw arno !

Yn l i ddewislen tloty Tref-y-clawdd
.

Cake
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Tref-y-clawdd