Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Tref-y-clawdd a'r cylch
Bywyd ysgol
 
Dewiswch wrthrych a siaradwch amdano...  
  Roedd y "Wers Wrthrych" yn digwydd yn aml mewn llawer o ysgolion Fictoraidd. Roedd gan athrawon restr o bynciau i sgwrsio amdanynt yn y dosbarth, ac er bod y rhestrau hyn iw gweld yn rhyfedd iawn i ni heddiw roeddynt yn cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol.
Maer enghraifft yman rhan o restr hir o Lyfr Cofnod Ysgol Genedlaethol Llangynllo yn 1897. Roedd gan athrawon set o gardiau gyda lluniau a ffeithiau ynglyn r gwahanol bynciau ar y rhestr, oedd yn newid bob blwyddyn.
 
15 Mawrth
1897
School diary entry
  Maer rhan yma or rhestr or Llyfr Cofnod yn darllen -
March 15th - "List of Object Lessons for the Infants Dept".
 
  1....The Lion
2....The Dog
3....The Horse
4....The Cat and Kittens
5....The Ostrich
6....The Eagle
7....The Duck
16....The Spring
17....The Summer
18....The Autumn
19.....The Winter
20.....Growing Plant
21.....Ironstone and Iron
22.....Basket"
Object cards.
 

Gan fod y rhestrau yma fel arfer yn cynnwys llawer o anifeiliaid, adar, pryfed, planhigion a physgod, roedd yna amrywiaeth eang o bynciau astudio natur yn dod i mewn ir gwersi. Byddair athro yn cynnwys rhai ffeithiau nodweddiadol ynglyn gwyddoniaeth pan Part of object listyn sn am y tywydd neu haearn. Byddai "Gwrthrychau" nodweddiadol eraill yn cynnwys cludiant, megis yr orsaf reilffordd, a gwahanol fasnachau a diwydiannau.
Cofiwch na fyddair rhan fwyaf o athrawon, heb sn am blant wedi gweld llewod nac eryrod nac estrys. Byddai syrcas deithio oedd ag anifeiliaid gwyllt yn ymweld r ardaloedd hyn o bryd iw gilydd, ond dim ond yn y dinasoedd mawrion y byddai sw iw gael yn ystod cyfnod Fictoria. Nid oedd yna raglenni bywyd gwyllt ar y teledu, oherwydd doedd yna ddim teledu !

Yn l i ddewislen ysgolion Tref-y-clawdd
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Tref-y-clawdd