Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Tref-y-clawdd
Tloty'r Undeb
 
  Pethau pleserus i ddathluír brenin newydd  

Roedd y bwyd aír amodau byw yn nhlotai Undeb Deddf y Tlodion yn ofnadwy am flynyddoedd lawer. Yn y rhan fwyaf o achosion dim ond ar Ddydd Nadolig y cafwyd rhywbeth ychwanegol, pan oedd trigolion y tloty yn cael pryd o fwyd ychydig bach yn well.
Dyma enghraifft arall oír Llyfr Cofnod swyddogol syín cofnodi cyfarfodydd a gynhaliwyd yn nhloty Tref-y-clawdd yn 1902. Erbyn y dyddiad yma roedd pethau wedi gwella iír bobl anffodus oedd yn byw yno, ac roedd anrhegion yn cael eu rhoiín amlach. Maeír darn ymaín cyfeirio at driniaeth arbennig i nodi coroniír Brenin Edward VII, (dde) yn dilyn marwolaeth y Frenhines Fictoria...

King Edward VII
12 Mehefin
1902
Minute book entry
Maeír darn yma oír Llyfr Cofnod yn darllen -
"
Coronation of His Majesty the King"
"Mr Bache in pursuance of notice proposed that each adult pauper do have an extra grant of a shilling and each child sixpence with which to commemorate the coronation of the King, and also that the Inmates of the workhouse do have an addition to the dietary on that day in the discretion of the workhouse master, and it was unanimously resolved that the motion be agreed to".
Workhouse treats.
 

Roedd Mr Bache yn un o aelodauír Bwrdd Gwarcheidwaid oedd yn gwneud penderfyniadau ynglyn ‚ phobl oedd yn cael eu cynnal gan Dreth y Tlawd tu fewn a thu allan iír tloty. Fe wnaethant gytuno ar roi arian ychwanegol iír tlodion i gyd ac "ychwanegiad iír diet" ar gyfer pobl oedd yn byw yn y tloty. Byddai hyn yn golygu pethau ychwanegol megis cacennau a gwell prydau bwyd.
Mae "In the discretion of the workhouse master" yn golygu y byddent yn gofyn iddo ddewis y mathau o bethau ychwanegol yr oedd trigolion y tloty yn eu cael.

Yn Űl i ddewislen tloty Tref-y-clawdd
.

Yn Űl i dop
Ewch i ddewislen Tref-y-clawdd