Powys Digital History Project

Rhayader manuscript title

   
Bydd y tudalennau canlynol yn defnyddio deunyddiau o Archifau Sir Powys a ffynonellau eraill i ddangos rhai agweddau ar hanes lleol Rhaeadr, y dref farchnad fechan yn Sir Faesyfed a ‘Gwlad y Llynnoedd’ Cwm Elan sydd gerllaw.

Bydd y tudalennau yn defnyddio
dogfennau hanesyddol, llyfrau log o’r ysgolion cynnar, hen luniau a deunyddiau a ddarperir gan bobl leol i ddarlunio gorffennol yr ardal hardd hon.
   
  Cyflwyniad i Raeadr Cronfeydd dwr Cwm Elan
  Yr Hen Nant Bwgey Castell Rhaeadr 
  Y Rheilffordd yn Rhaeadr  Gofalu am y tlawd 
  Addysg a bywyd ysgol
  Stephen W. Williams -
Gwr amlwg o Rhaeadr yn Oes Victoria
   
Home page