Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Bywyd ysgol
 
  Y cynhaeaf gwair a phigo mwyar duon
 

Mae sn am hanesion cyfarwydd iawn a geir mewn dyddiadur ysgolion cefn gwlad yma. Roedd athrawon fel arfer yn ceisio trefnu bod gwyliau ysgol yn digwydd ar yr un amser r cynhaeaf gwair achos fe fyddai gymaint or bechgyn yn absennol achos eu bod yn helpu ar y fferm.

 
  Archifdy Sir Powys
  Dyma hanes Ysgol Coelbren ym mis Gorffennaf 1895:
"I recommence school and find that a large number are absent owing to hay-making".
 
  School log book entryArchifdy Sir Powys
 

Dyma ddarn o Ysgol Ynysgedwyn yn 1899 ac maen darllen:
"School was closed yesterday afternoon on account of the Sheep-Dog Match".
Dyma ddarn arall or un flwyddyn...
"A holiday on account of the Ystradgynlais Flower and Poultry Show".

Roedd ysgolion yn aml iawn yn gorfod cau achos ychydig iawn o blant fyddain dod ir ysgol pan fyddai digwyddiadau lleol fel hyn yn cael eu cynnal! Ond maen dda gweld bod plant yr oes yn cael amser da weithiau ar l clywed am y bywyd caled yr oeddynt yn ei ddioddef !
Roedd tywydd yn aml iawn yn cael effaith ar faint oedd yn mynd ir ysgol...

Mynd ir ysgol (neu beidio) yn y tywydd drwg

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Ystradgynlais

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais