Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Mapiau Fictoriaidd
 
  Talgarth yn 1887  
 

Maer map a welwch chi yma yn rhan o fap ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1887. Er bod y dref yn edrych yn debyg iawn i fel ag yr oedd yn 1841 mae rhai newidiadau wedi digwydd yn ystod teyrnasiad Fictoria.
Maer rheini a luniodd y mapiau wedi nodir perllannau oedd o gwmpas y dref bryd hynny. Maen rhaid fod y bobl leol yn hoff iawn ou seidr !

 
 
 

Un newid mawr a ddaeth i Dalgarth oedd dyfodiad y rheilffordd. Gallwch weld ei bod yn dilyn yr un ffordd r hen dramffordd. Ond y tro yma roedd teithwyr yn ogystal nwyddau yn cael eu cludo ac roedd y rheilffordd hon yn cysylltu gyda llawer o rai eraill gan wneud teithio ar draws Prydain yn llawer haws.

 
 

Trwy gymharur map yma gyda map 1841 gallwch weld fod tai newydd wediu hadeiladu ers blynyddoedd cynnar teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Mae gan lawer ohonynt erddi hir yn y cefn. Faint o adeiladau newydd y gallwch chi eu gweld?

 
  Cymharwch gydar map o Talgarth yn 1841...  
 

Yn l i ddewislen mapiau Talgarth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth