Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llangasty Talyllyn yn 1887  
 

Maer map a welwch chi yma yn rhan o fap ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1887.
Er bod y gymuned yn edrych yn debyg iawn i fel ag yr oedd yn 1841 fe fu yna rai newidiadau yn ystod teyrnasiad Fictoria.

 
 
  1. Mae yna ysgol nawr i bob un or plant lleol. Roedd hyn yn golygu fod pob plentyn yn cael addysg a fyddain rhoi cyfle gwell iddynt yn y dyfodo. Roedd yn well ir plant fynd ir ysgol na dechrau gweithio pan dal yn blentyn. (Edrychwch ar y tudalennau am fywyd ysgol)  
  2. Mae rheithordy newydd dymunol wedii adeiladu ar gyfer y clerigwr lleol syn gyfrifol am y plwyf.  
 

3. Maer tir o amgylch y ty crand, Treberfedd wedii ddatblygu ymhellach gyda lawntiau a choed a pharciau.

Cymharwch gydar map o Langasty yn 1841...

 
 

Yn l i ddewislen mapiau Talgarth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth