Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Mapiau Fictoriaidd
 
  Bronllys yn 1887  
 

Maer llun a welwch chi yma yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordnans a gyhoeddwyd yn 1887 ar raddfa 25 milltir = 1 fodfedd. Oherwydd bod y map ar raddfa fawr roedd gwneuthurwyr y map yn gallu rhoi llawer o fanylion arno.
Gallwn weld yma nad yw sip y pentref ar y cyfan wedi newid llawer er bod yna newidiadau wedi bod i fywydaur bobl.

 
 
 

Gallwn weld ar un cip fod y tir comin gydai stribedi oedd iw gweld y tu l ir Neuadd ar fap y degwm wedii amgau. Er bod hyn yn golygu fod y tir yn fwy cynhyrchiol, roedd hefyd yn golygu nad oedd pobl dlawd y pentref bellach yn gallu defnyddior tir ar gyfer pori.

 
 

Roedd yna ysgol ym Mronllys yn 1839 ond maer map yman dangos ysgol newydd wrth ymyl yr eglwys. Erbyn yr amser yma roedd pob plentyn lleol yn cael addysg, pun ai oeddynt yn ei fwynhau ai peidio roedd hyn yn well na gweithio oriau hir ar y tir !
(Edrychwch ar y tudalennau ar ysgolion).

Cymharwch gydar map o Bronllys yn 1839...

 
 

Yn l i ddewislen mapiau Talgarth

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth