Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
Warws Cymreig Brenhinol
 
  Gwlanen ir Frenhines Fictoria  
 

Maen amlwg fod Pryce Jones yn dda iawn am fynnu cyhoeddusrwydd iw fusnes dilladu archebu-trwyr-post a dyfain gyflym dros ben. Yn 1862 derbyniodd archeb gan Florence Nightingale, ac ar unwaith, defnyddiodd ei henw ar ei ddeunydd hysbysebu!
Yn yr 1870au manteisiodd ar y llinellau rheilffyrdd newydd oedd wedi cyrraedd Y Drenewydd, a dechreuodd fynd samplau o Wlanen Gymreig enwog Y Drenewydd i arddangosfeydd yn Ewrop ar America, a hyd yn oed i Awstralian ddiweddarach.

 

Warws Cymreig Brenhinol,
Y Drenewydd

O daflen gwerthiant a anfonwyd at gwsmeriaid yn 1879

Royal Welsh Warehouse
ByErbyn 1873 ef oedd perchennog y safle lle dysgodd ei grefft gyntaf fel prentis, ond fel y tyfair archebion roedd angen adeilad llawer mwy arno. Yr ateb oedd prynu darn o dir yn agos at orsaf y rheilffordd er mwyn codii adeilad trawiadol newydd, sef y Royal Welsh Warehouse, a welir yma.
Roedd agoriad swyddogol yr adeilad hwn yn Hydref 1879 yn achlysur mawr iawn ir dref, ac roedd gwesteion hynod o bwysig yno gan gynnwys Ardalydd Londonderry, ar Arglwydd Sudeley.

Cwsmeriaid Brenhinol y
Royal Welsh Warehouse yn 1878
Part of sales leaflet
 

Cymrodd Pryce Jones bob mantais bosibl or archebion niferus a derbyniodd ei fusnes gan y teulu brenhinol ar uchelwyr. Dangosir pennawd y daflen werthu gafodd ei hanfon allan ganddo yn 1878 uchod, gydar Frenhines Fictoria a Thywysoges Cymru ar ben y rhestr!
Erbyn hyn roedd yn anfon archebion i bron bob ty brenhinol yn Ewrop, a rhestrai lawer ohonynt yn ei hysbysebion. Mae mwy am lwyddiannaur arbennig Pryce Jones or Drenewydd ar y dudalen nesaf

 

Cyflenwr byd-eang..

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd