Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
Warws Cymreig Brenhinol
 
  Or Drenewydd ir byd eangach  
 

Trosglwyddodd Pryce Jones ei fusnes archebu-trwyr-post Part of Pryce Jones leafletir Royal Welsh Warehouse yn Hydref 1879, a chyn pen blwyddyn roedd ganddo oddeutu 100,000 o gwsmeriaid.
Daliodd ei fusnes i dyfun gyflym a chyn bo hir roedd wedi mwy na dyblur nifer o gwsmeriaid mewn llawer rhan or byd, diolch ir cysylltiadau rheilffordd newydd. Tynnodd lawer o sylw at ei wasanaeth cludo yn ei ddeunydd cyhoeddusrwydd. Dyma enghraifft...

 
rhan o daflen Pryce Jones
Pryce Jones leaflet
Clogyn ysgarlad "as supplied to Her Majesty the Queen" yn 1879
Pryce Jones advertisement Fel arwydd oi lwyddiant cafodd Pryce Jones ei wneud yn farchog gan y Frenhines Fictoria yn 1887, ac ar l hynny cawsai ei adnabod fel Syr Pryce Pryce-Jones.
Ond erbyn 1895 nid oedd hyd yn oed y Royal Welsh Warehouse enfawr, newydd yn ddigon o faint, ac felly adeiladwyd adeilad mawr arall gyferbyn iw ddefnyddio fel ffatri. Yn ddiweddarach adnabuwyd yr adeilad hwnnw fel Agriculture House, ac roedd pont uchel yn cysylltur ddau adeilad am nifer o flynyddoedd.
Yn 1901 ychwanegodd ei swyddfa bost ei hun ir Royal Welsh Warehouse er mwyn delio r nifer enfawr o barseli a anfonwyd i bob cwr or byd or Drenewydd.
 
 

Parhaodd y cwmni i wneud yn dda tan gyfnod Y Rhyfel Mawr 1914-18, ond dioddefodd oherwydd y dirwasgiad ym masnach y byd yn y 1920au ar 1930au. Cymerwyd y busnes gan gwmni o Lerpwl yn 1938. Bu farw Pryce Jones yn 1920 yn 85 oed.
Yn ystod ei fywyd gwnaeth gyfraniad enfawr ir Drenewydd trwy roi ail fywyd ir diwydiant gwln lleol ac arloesi mewn dulliau masnachu newydd, dulliau syn cael eu cymryd yn ganiataol erbyn heddiw. Creodd nifer fawr o swyddi a threfnodd ddigwyddiadau cerddorol a chwaraeon iw weithwyr. Helpodd y gymuned mewn llawer o ffyrdd, gan gynnwys ei wasanaeth fel Aelod Seneddol.

 

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd