Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
yn yr oes Fictoria
 
  Diwrnod Marchnad yn Broad Street, Y Drenewydd  
 

This Mae hwn yn llun arall Fictoraidd diddorol wedi’i dynnu ar Ddiwrnod Ffair neu ddiwrnod marchnad tua 1888.
Mae’r olygfa’n edrych i’r gogledd ar hyd Broad Street i gyfeiriad y ‘Bont Hir’ dros yr afon Hafren. Fel yn y llun o’r farchnad anifeiliaid yn High Street, Y Drenewydd, oddeutu’r un cyfnod, mae nifer o blant ifanc yn crwydro o gwmpas, a gallant yn hawdd fod wedi colli’r ysgol!

 
Broad Street
Y Drenewydd
tua 1880
Broad Street around 1880
 

Photographer at workMae llawer o luniau tebyg i’r rhain, a dynnwyd tua diwedd Oes Fictoria, yn bwysig am eu bod yn llawn o wybodaeth werthfawr am fywyd y cyfnod, gan eu bod wedi llwyddo i gofnodi cymaint o fanylion. Roedd y camerâu cynnar a ddefnyddiwyd i dynnu lluniau fel hyn yn fawr iawn, ac wedi’u gwneud o bren wedi’i gaboli gyda rhannau pres a meginau lledr y gellid eu haddasu yn ôl yr angen. Nid oeddynt yn defnyddio rôl fechan o ffilm fel camerâu modern, ond roeddynt yn defnyddio platiau gwydr mawr a oedd yn dal un llun yn unig.

 

Yn ôl i ddewislen lluniau o'r Drenewydd

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Y Drenewydd