Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
yn yr oes Fictoria
 
  Broad Street, Y Drenewydd yn 1880  
 

Llun a dynnwyd yn 1880 ywr olygfa hon or Long Bridge yn Y Drenewydd. Maen edrych i gyfeiriad y de ar hyd Broad Street, ac or llun gallwn weld fod yr enw a roddwyd iddi yn un da.
Maer llun yn dangos yn glir sut y cafodd y Long Bridge ei lledu yn 1857 er mwyn gwneud lle i bobl oedd am gerdded dros y bont yn ogystal cherbydau a cherti a dynnwyd gan geffylau. Mae mwy am ledur bont ar dudalen arall yn y gyfres hon.

 
Broad Street
Y Drenewydd
yn 1880
Broad Street, 1880
  Yr adeilad cyntaf ar y chwith dros y Bont Hir oedd Gwestyr Elephant and Castle gydai bortsh yn cael ei gynnal gan bileri.
Yr adeilad mawr gwyn ym mhen pellaf Broad Street oedd y Royal Cambrian House wrth The Cross. Yma roedd busnes dilladu llwyddiannus lle dechreuodd Pryce Jones ddysgur grefft fel prentis yn 1846.
Roedd yr olygfa hon o Broad Street yn mynd i newid pan ddymchwelwyd yr adeilad hwn a chodi twr cloc mawr a oedd yn rhan or adeilad newydd yn y Cross. Dechreuwyd arno yn 1898 i nodi Jiwbil Ddiemwnt y Frenhines Fictoria, a chafodd ei agor yn 1900.
.
 
 

Yn l i ddewislen lluniau o'r Drenewydd

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd