Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
yn yr oes Fictoria
 
  Broad Street, Y Drenewydd, yn 1846  
 

Maer olygfa hon o Broad Street, Y Drenewydd wedi dod o lun a gafodd ei wneud tua 1848. Maen edrych ir de ar hyd y stryd o islawr Bont Hir dros yr Afon Hafren.
Maen ddiddorol am ei fod yn dangos bywyd stryd prysur mewn tref farchnad bwysig yng nghyfnod cynnar oes Fictoria.

 
Broad Street
Y Drenewydd
tua 1848
Broad Street, 1848
Newtown tithe map
Ar Fap y Degwm 1848
dangosir yr hen Neuadd Farchnad yng nghanol Broad Street
  Gallwch weld yr hen Neuadd Farchnad yng nghanol Broad Street. Ni fu ynon hir ar l tynnur llun hwn, am iddi gael ei dymchwel yn 1852.
Roedd gan drefi marchnad eraill megis Rhaeadr-Gwy adeilad fel hwn ar ganol y brif stryd hefyd, ond cafodd y rhan fwyaf ohonynt eu tynnu i lawr i wneud lle ir cynnydd mewn traffig yn ddiweddarach. Un or unig rai prin sydd ar l ywr hen neuadd farchnad yng nghanol tref Llanidloes.
Yr adeilad ar y chwith r portsh yn cael ei gynnal gan bileri yw Gwestyr Elephant and Castle, a ddechreuodd fel tafarn goetsis a thy postio ar ddechraur 19fed ganrif.
.
 
 

Yn l i ddewislen lluniau o'r Drenewydd

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd