Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
yn yr oes Fictoria
 
  Gwestyr Bear yn Broad Street  
 

Roedd y llun hwn yn un o set o gardiau post a gynhyrchwyd ar gyfer ymwelwyr r Drenewydd. Llun ydyw o Westyr Bear yn Broad Street, a arferai gael ei alwn Bear's Head. Gellir gweld rhannau or hen dafarn hon, ar hen arwydd yn hongian ar flaen chwith y llun a dynnwyd yn 1888 o ddiwrnod marchnad yn Broad Street ar dudalen arall.

 
Gwesty Bear
Broad Street
Y Drenewydd
tua 1890
The Bear Hotel, Newtown
 

Robert OwenNid oes neb yn siwr pa bryd y tynnwyd y llun hwn, ond maen bur debyg mai oddeutu 1890 oedd hynny.
Yn ymyl y fan hon yn 1771, ganwyd Robert Owen, a ddaeth yn enwog am weithion galed trwyi fywyd i wella bywydau ac amodau gweithwyr cyffredin. Daeth yn l ir Drenewydd ym mlwyddyn olaf ei fywyd, a bu farw yn yr adeilad hwn yn 1858.
Mae cofgolofn i Robert Owen yn y dref, yn ogystal ag amgueddfa yn dangos yr holl bethau nodedig y llwyddodd iw gwneud.

 

Yn l i ddewislen lluniau o'r Drenewydd

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd