Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Bywyd ysgol
 
  Eira trwm yn gorchuddior tir  
 

Heddiw mae plant cefn gwlad yn cael eu cludo ir ysgol mewn car neu ar fws. Ond roedd pethau braidd yn wahanol yn ystod cyfnod Fictoria, ac roedd tywydd gwael yn llawer iawn mwy o broblem.

Roedd y rhan fwyaf o blant yn gorfod cerdded milltiroedd ir ysgol. I blentyn pedair oed roedd cerdded ir ysgol ac yn l or ysgol mewn glaw trwm, yn aml iawn yn y tywyllwch ar hyd ffyrdd mwdlyd yn waith anodd dros ben.

 
 
 

Maer darn hwn o ddyddiadur ysgol Derwenlas ar gyfer 20fed Rhagfyr 1886 yn dweud:
"Deep snow covers the earth, the prospect for attendance this week is very poor: hard frost makes the weather bitterly cold."

Nid oedd esgidiau i gael gan rai or plant tlawd ac roedd eu rhieni ddim am weld eu plant yn mynd ir ysgol os oeddynt yn mynd i wlychu a mynd yn sl. Mae mwy am hyn ar y dudalen nesaf.

Mwy o broblemau tywydd yn Darowen

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Machynlleth..

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Machynlleth