Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Bywyd ysgol
 
  Absennol o achos y tywydd gwael    
 

Mae mwy o broblemau a achoswyd i ysgolion lleol gan y tywydd gwael (ac weithiau yn yr haf hefyd!) iw gweld ar y dudalen nesaf.

Maer rhain yn dod o ddyddiaduron cyfnod Fictoria.

Mae Prifathro ysgol Darowen yn ysgrifennu am y problemau a oedd yn wynebur plant lleiaf yn 1870.

Maer darn yn darllen:
"Attendance gradually getting lower as winter advances. Very few infants can attend in winter."

 

plentyn Fictoriaidd  
 
 

Mae yna sn yn aml iawn mewn dyddiaduron ysgol Fictoraidd am y problemau yr oedd plant yn gorfod wynebu i fynd ir ysgol, yn enwedig y plant a oedd yn byw mewn mannau mynyddig yn bell o bob man.
Mae enghraifft arall ar y dudalen nesaf

Mwy o broblemau ir ysgolion cynnar

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Machynlleth..

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Machynlleth