Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Bywyd ysgol
 
  Salwch mawr yn y plwyf
  Mae hen ddyddiaduron ysgolion yn ardal Machynlleth yn sn am adegau o dristwch mawr yn ogystal digwyddiadau dydd i ddydd bywyd yn ystod cyfnod Fictoria. Mewn amser o dlodi mawr yng nghefn gwlad a phan oedd glendid yn wahanol iawn i sut mae pethau heddiw, roedd iechyd y plant yn aml iawn mewn perygl o achos afiechydon a heintiau.
Mae sn yn aml iawn yn nyddiadurdon yr ysgol am salwch o sawl math. Ysgrifennodd Prifathro Darowen yn 1886 am broblem a oedd yn lledaenu drwyr holl ardal.
 
 
 
 

Maer darn yn darllen:
"The attendance this week was considerably below the average owing to the great sickness that prevails through the parish."
Nid oedd plant teuluoedd cyffredin yn bwyta cystal ag y mae plant heddiw yn gwneud, ac os oeddynt yn dal afiechyd roeddynt yn cymryd amser i wella. Mae mwy am y peryglon iechyd yr oedd plant ysgol cyfnod Fictoria yn wynebu ar y dudalen nesaf..

Ysgol ar gau am fis yn 1891

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Machynlleth..

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Machynlleth