Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Bywyd ysgol
 
Mwy am..
Ysgol Genedlaethol Machynlleth  
 

Ar ôl agor yr Ysgol Genedlaethol newydd ym Machynlleth rhoddwyd rheolau a oedd yn sôn am bethau fel sut oedd y disgyblion newydd fod i edrych….

 
 
  Nid oedd cinio ysgol yn yr 1830'au!  
  School rules extract
 

Gan fod y Gymdeithas Ysgolion Cenedlaethol yn Gymdeithas Eglwys Lloegr roedd yn mynnu fod y plant yn dod i'r ysgol ar fore dydd Sul er mwyn dysgu crefydd iddynt a hefyd i fynychu eglwys y plwyf ddwy waith y dydd.
Roedd yn rhaid i rieni oedd yn mynd i'r capel benderfynu os oeddynt yn mynd i gadw eu plant o'r ysgol neu adael iddynt fynychu'r eglwys doeddynt ddim yn cytuno ag ef. Yn ôl pob tebyg roedd yr athrawon yn Ysgol Genedlaethol Machynlleth yn cydymdeimlo ac yn caniatau i blant y capel beidio â mynd i'r eglwys a chael gwersi crefyddol ar ddydd Sul.

Mwy am rheolau ysgol..

 

Ewch i ddewislen ysgolion Machynlleth..

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Machynlleth