Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Bywyd ysgol
 
Mwy am..
Blant gln a thaclus  
 

Ar l agor yr Ysgol Genedlaethol newydd ym Machynlleth rhoddwyd rheolau a oedd yn sn am bethau fel sut oedd y disgyblion newydd fod i edrych....

 
  School rules extract
 

Mae rhan gyntaf y darn nesaf yn derbyn mai ychydig iawn o arian oedd gan lawer o rieni i'w wario ar ddillad i'w plant.
Roedd yr ail reol yno er mwyn atgoffa'r teuluoedd hynny a oedd yn byw y tu allan i'r dref. Roedd yn rhaid i lawer o blant o'r ardaloedd cefn gwlad gerdded am filltiroedd ar hyd ffyrdd tywyll a mwdlyd yn y gaeaf, felly roedd yn rhaid iddynt gychwyn ar eu ffordd i'r ysgol yn gynnar iawn.

 
  School rules extract
 

Roedd yr awdurdodau yn gwybod na fyddai plant yn gwneud yn dda yn yr ysgol os nad oeddynt yn mynd i'r ysgol yn gyson. Felly dechreuoedd yr Awdurdodau gosbi rhieni nad oedd yn anfon plant i'r ysgol heb esgus da.

Ysgol newydd arall yn agor yn 1886

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Machynlleth..

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Machynlleth