Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Bywyd ysgol
 
  Ysgol newydd arall yn 1886  
 

Roedd yn rhaid i rieni dalu un geiniog am anfon plentyn i'r Ysgol Genedlaethol newydd ym Machynlleth yn yr 1830'au. Dydy hyn ddim yn llawer o arian heddiw, ond ar gychwyn teyrnasiad y Frenhines Fictoria roedd gweithwyr yn ennill llawer llai na 1 yr wythnos. Roedd anfon sawl plentyn i'r ysgol felly yn anodd iawn, yn enwedig gan fod y plant hynaf yn gallu mynd allan i weithio ac ennill arian.

 
  Part of printed rules
 

Unwaith eto mae'n debyg fod staff yr Ysgol Genedlaethol yn cydymdeimlo gyda phroblemau rhieni. Mae adroddiad yn dyddio yn l i 1847 Photo of infant's classyn cwyno bod yr ysgol yn gadael i blant fynd yno heb dalu.

Yn 1886 agorodd ysgol Brydeinig newydd y Ln Llynlloedd, a dechreuoedd teuluoedd oedd yn mynd i'r capeli yn yr ardal anfon eu plant yno yn lle i'r Ysgol Genedlaethol. Mae'r ffotograff a welwch chi nesaf yn dangos dosbarth babanod yr ysgol newydd yn 1890.

Dyma sut y dechreuodd addysg i blant ardal Machynlleth. Yn sicr wnaeth hyd yn oed gorfod ysgrifennu ar lechi gan gwtsho o amgylch stf yr ysgol lawer i newid a gwella bywyd y plant yma.
.

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Machynlleth..

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Machynlleth