Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Bywyd ysgol
 
  Ysgol newydd i Fachynlleth yn 1829  
 

Ar ddechraur bedwaredd ganrif ar bymtheg (19eg ganrif) roedd y Gymdeithas Ysgolion Cenedlaethol yn awyddus i sefydlu ysgolion ar draws Cymru a Lloegr, a hefyd wrth gwrs ym Machynlleth. Ysgol Genedlaethol MachynllethBryd hynny doedd y rhan fwyaf o blant teuluoedd a oedd yn gweithio ddim yn cael unrhyw fath o addysg o gwbl, oni bai eu bod yn ddigon lwcus i fynd ir Ysgol Sul. Yn aml iawn roedd teuluoedd tlawd yn gorfod anfon eu plant allan i weithio achos bod angen yr arian arnynt.

Rhoddodd Mr John Jones grant o 1000 o bunnoedd er mwyn helpu i sefydlu Ysgol Genedlaethol newydd yn Doll Street yn 1829. Agorwyd yr ysgol gyntaf yn yr hen adeiladau a welwch chi ym mlaen yr hen ffotograff hwn. Roedd rhieni yn awyddus iawn iw plant ddysgu sut i ddarllen ac ysgrifennu. Roeddynt yn gobeithio y byddai hyn yn help iddynt gael swydd dda wedi iddynt adael ysgol, yn lle gorfod mynd i weithio ar y tir neu mewn pwll glo, ffatri neu chwarel ller oedd y tl yn isel ar gwaith yn galed a pheryglus iawn.

Mwy am ysgol newydd Machynlleth..

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Machynlleth..

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Machynlleth