Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Bywyd ysgol
 
  Cymeriad Cymreig y plant Geirfa
 

Roedd Arolygwyr yn ymweld ag ysgolion newydd yr ardal yn gyson er mwyn gweld os oeddynt yn gwneud pethaun iawn. Mae eu hadroddiadau yn dweud llawer wrthom am y ffordd yr oedd pobl yn meddwl am yr iaith Gymraeg.

Maer darn nesaf yn dod o adroddiad ar ysgol Darowen syn dangos yr agwedd nawddoglyd oedd gan bobl tuag at yr iaith Gymraeg.

nawddoglyd i edrych lawr eich trwyn ar rywbeth.
canmol dweud bod rhywun neu rywbeth yn dda iawn.
 
 
 

Maer darn hwn, or 4ydd Gorffennaf, 1884, yn darllen:
"The Arithmetic is excellent, and after making some allowance for the Welsh character of the children, I think the Reading and Spelling are successfully taught, but the handwriting needs a good deal of improvement."
Ysgol Darowen oedd un or ysgolion mwyaf anghysbell ohonyn nhw i gyd yn yr ardal, ond roedd yr Arolygwyr bob amser yn canmol y disgyblion am weithion galed gyda ffigyrau presenoldeb yn ardderchog a chanlyniadau profion da. Mae hyn yn dangos fod teuluoedd yn helpu eu plant gan eu bod yn awyddus iw gweld yn gwneud yn dda yn yr ysgol.

Mwy am yr iaith Gymraeg mewn ysgolion lleol

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Machynlleth..

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Machynlleth