Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Bywyd ysgol
 
  Ddim yn deall geiriau Saesneg…  
 

Mae athro ysgol Aberhosan yn gwneud cwyn tebyg yn 1894 ynglyn â’r babanod a’u bod yn methu â deall Saesneg…

 
 
 

Mae un darn yn nyddiadur yr ysgol yn darllen:
"…These infants come to school with no knowledge of their letters, and absolutely ignorant of the meaning of the most common English words. I find it difficult to give them a fair object lesson, except in Welsh."
Roedd ‘gwersi gwrthrych’ yn rhan bwysig o’r dysgu mewn ysgolion cyfnod Fictoria. Roedd gan athrawon rhestr o ‘wrthrychau’ yr oeddynt yn medru siarad amdanynt, fel "eira", "camel", a "thylluan".

Heddiw mae’r iaith Gymraeg wedi ennil ei lle fel iaith Ewropeaidd bwysig ac mae rhieni yn dewis i’w plant dderbyn eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg o’r meithrin hyd nes mynd i’r brifysgol.
.

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Machynlleth..

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Machynlleth