Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Trosedd a chosb
 
Mwy am...
Y trywanu ym Machynlleth, 1878(tudalen 4)
 

Roedd gan Cwnstabl Edward Hamer ragor o dystiolaeth am yr achos. Rhedodd Gabriel Davies i ffwrdd ar l yr ymosodiad y noson honno. Rhaid ei fod wedi dal trn allan o Fachynlleth. Aeth Cwnstabl Hamer ar ei l i chwilio amdano.

Roedd yn haws sylwi ar rywun dieithr yn crwydro o amgylch cefn gwlad Powys yn ystod cyfnod Fictoria, ac felly llwyddodd yr heddlu i ddod o hyd i Davies yn rhan arall o Bowys yn Sir Faesyfed.
Daeth Cwnstabl Hamer o hyd iddo mewn tafarn yn Gwyster ger Llandrindod, gan ei arestio ef yno. Wrth iddynt fynd Gabriel Davies i ffwrdd mewn cyffion cyfaddefodd Gabriel iddo ymosod ar ei fab a Rowland Wood. Mae ei ddatganiad yn cofnodi yr hyn ddywedodd wrth Gwnstabl Hamer.

 
  Quarter Sessions entry
 

Maer darn or cofnodion yn anodd iw ddarllen, ond maen dweud: "prisoner then said "Well Well I am done for now. I shall be transported for life." I afterwards charged him

Mae rhan olaf yr achos hwn ar y dudalen nesaf..

 
 

Ewch i ddewislen trosedd Machynlleth

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Machynlleth