Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Bywyd ysgol
 
  Gorfod talu am lyfrau ysgol  
 

Maer darn hwn yn nyddiadur ysgol Darowen yn 1872 yn dangos un arall or problemau a oedd yn effeithio ar lawer o ysgolion gwledig yn ystod cyfnod Fictoria.

Maer Prifathro yn ysgirfennu:
".Many of the parents grumble that they have to buy their own books. Two children have left school on that account."

Ystafell ddosbarth Fictoriaidd
 
 

Roedd llawer or rhieni yn gweithio ar y tir neu yn y chwarelu, ac roedd yr arian yn wael iawn. Roedd magu teulu yn waith caled beth bynnag.

Yn aml iawn roedd y gost ychwanegol o orfod dod o hyd i arian i dalu am lyfrau yn ormod ac roedd yn rhaid ir plant adael ysgol. Gallwch weld rhagor or problemau a oedd yn wynebu plant yn ystod cyfnod y Frenhines Fictoria ar y dudalen nesaf.

Problemau tywydd i ddisgyblion cyfnod Fictoria.

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Machynlleth..

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Machynlleth