Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Machynlleth
Bywyd ysgol
 
  Ennill bywoliaeth yn ystod cyfnod Fictoria  
 

Yn 1880 roedd yn rhaid i blant fynd ir ysgol nes oeddynt yn 10 oed, ond ar l hyn roedd plant yn absennol yn aml iawn ar rai adegau or flwyddyn.
Pan oedd angen gwneud gwaith fel plannu neu godi tatws, neu os oedd hin amser y cynhaeaf, fe fyddair plant yn mynd i weithio yn y caeau achos yr oedd y teuluoedd angen yr arian yr oedd y plant yn gallu ennill.

 
 
 

Maer darn yma yn dod o ysgol Darowen Medi, 1880. Maen dweud: "Corn harvest going on briskly. Many small children who can be of use are kept at home, because their mothers are out working. Sewing and knitting as usual".

Roedd angen help y plant i ddod r cynhaeaf i mewn, a llen bosibl roedd y gwyliau ysgol ar yr un adeg er mwyn i blant y ffermwyr beidio gorfod colli ysgol.
Roedd mwy o resymau dros beidio mynd ir ysgol yn ystod cyfnod Fictoria..

Mwy am blant ysgol a gwaith..

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Machynlleth..

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Machynlleth