Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Yfed y dwr
 
  Pleserau Dolecoed yn Oes Fictoria  
  Cyhoeddwyd nifer o arweinlyfrau i deithwyr yn hwyr yn oes Fictoria er mwyn helpu ymwelwyr i ddefnyddior rhwydwaith rheilffyrdd oedd yn ehangu. Mae rhai esiamplau or rhain iw gweld ar y dudalen hon maen nhwn cyfeirio at Lanwrtyd.  
  Dolecoed Wells
Maer llun yma yn dod o arweinlyfr i Lanwrtyd tua 1895.
Maen dangos adeiladau Ffynnon Dolecoed yn y parc drws nesaf i Westy Dolecoed.
  Guide book entry  
 
Dyma lun arall o Westy Dolecoed o Afon Irfon. Yn l un arweinlyfr i ymwelwyr "nid ywn bosib gwella ar y lleoliad hwn trwy Brydain i gyd", a bod yno ddewis o "lwybrau cerdded i bobl flinedig, mewn oed neu rai gwan" a "llwybrau cerdded trwyr mynyddoedd ar gyfer pobl holliach a brwdfrydig"!
Dolecoed Hotel
 

Roedd yr arweinlyfrau cynnar yma yn awyddus iawn i ddenu ymwelwyr, ac weithiaun gofyn cwestiynau fel hyn: "Ym mha le arall gewch chi fynd mewn cwch mewn lle ac awyrgylch mor braf a heddychlon Llanwrtyd?" a "Ble arall gallwch chi gymharu cwrt tenis i gynefin y tylwyth teg?"

Maer hen adeiladau oedd ar yn adeg yn denu cymaint o ymwelwyr i gymryd y dyfroedd yn oes Fictoria erbyn hyn yn edrych yn drist, a byrddau dros y ffenestri. Beth bynnag, maer dref ar ardal yn dal i gynnig llawer i ymwelwyr, gan gynnwys amgylchedd bendigedig!

 

Yn l i ddewislen "Yfed y Dwr"

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd