Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Yfed y dwr
 
  Iechyd da i bawb yn Llanwrtyd  
 

Maer lluniau yma o lyfr oedd yn plygu, yn dangos lluniau o Lanwrtyd o tua 1900. Maer lluniaun cynnwys y llyn hwylio, y parciau, y ffynhonnau, y lawnt bowlio ac atyniadau eraill y dref fach.Postcard message
Mae un ymwelydd ir dref o adeg y lluniau yma, iw weld yn ddigon hapus yno. Tom oedd ei enw, ac anfonodd cerdyn post yn dangos Llanwrtyd ac ar y cefn ysgrifennodd y neges fach yma: "How be. Am in the Pink"

Booklet cover
  Abernant boating lake

The Llyn Abernant a Phafiliwn y Llyn. Yn l arweinlyfr i ymwelwyr "maer llyn yng nghanol llwybrau main, yn troi i fewn ac allan or coed" "Mae cyfleusterau hwylio gwych ar gael, ac yn ystod yr haf, bydd cannoedd o ymwelwyr yn dod yma bob dydd."

 
"Yn Ffynnon Fictoria mae llawer o gyfleusterau ich diddanu ar gael, ac mae ymwelwyr iw gweld yn chwarae bowlio, tenis a croquet yn aml yn y llecyn poblogaidd hwn".
Bowling green
 

Gyda lwc roedd y rhan fwyaf o ymwelwyr oedd yn mynd i Lanwrtyd yn iach iawn cyn gadael, ar l yfed y dyfroedd mwnau ac anadlu awyr iach yr ardal!

 

Yn l i ddewislen "Yfed y Dwr"

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd