Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Yfed y dwr
 
  Gwyliau iach i bob oes Fictoria  
 

Roedd tref fach Llanwrtyd yn un o grwp bach o drefi ffynhonnau yn y Canolbarth oedd yn denu nifer fawr o ymwelwyr oedd wedi dod i gymryd y dyfroedd.
Visitors with spa waterAr l ehangur rheilffordd stm, roedd yn llawer haws i bobl oes Fictoria gyrraedd Llanwrtyd, ac roedd yn lle gwyliau prysur iawn yn yr haf. Roedd llawer o deuluoedd yn dod ar y trn o drefi diwydiannol cymoedd de Cymru, ac o lefydd pell eraill hefyd. Clywir sn am grwpiau o lowyr yn cyfarfod ar y bont dros afon Irfon ac yn ffurfio corau i ganu er mwyn diddanu ymwelwyr eraill.

Maer ardal yn hardd iawn, ac yn lle braf i gerdded yn y wlad, ac roedd hefyd yn cynnig pysgota, golff, bowlio, croquet ac atyniadau eraill ir ymwelwyr. Ond y brif reswm am dwf sydyn Llanwrtyd o bentref bach i dref oedd y ffynhonnau mwynol.

Tynnwyd lluniau or bobl hapus (efallai) yma wrth ymweld r ffynnon yn Llanwrtyd a diod o ddwr Cymru yn eu dwylo!
Clawr arweinlyfr
ar gyfer ymwelwyr
i Lanwrtyd

Cover of visitors guideY prif ffynhonnau oedd Dolecoed a Fictoria. Yn 1922, cafwyd hyd i un arall yn Henfron, ar l uchafbwynt ffynhonnau oes Fictoria. Y ffynnon fwyaf enwog yn yr ardal oedd y Ffynnon Ddrewllyd yn Dolecoed. Maer ffynnon yn agos i Afon Irfon, ac yn cynnwys mwy o sylffwr nag unrhyw ffynnon arall ym Mhrydain. Swlffwr sydd yn achosir aroglau cryf ac a roddodd enw mor annymunol ond cywir ir Ffynnon.
Ar un adeg, roedd pobl yn credu bod y ffynnon yn wenwynig, ond yn ystod blynyddoedd prysur ffynnon Dolecoed, roedd pobl yn honni bod y dwr yn dda ir arennau, yr afu, y galon, gwynegon, ac i afiechydon y croen! Gallwch weld llun or gwesty wrth ochr y ffynnon sylffwr yn Dolecoed ar dudalen arall ar y wefan hwn.

Victorian visitors
Yn wir!
Am le braf i gymryd gwyliau!
 
 

Yn l i ddewislen "Yfed y Dwr"

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd