Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Yfed y dwr
 
  Y gerddoriaeth orau yn fyw o Lanwrtyd  
 

You Wrth edrych ar yr hen lun ar y dudalen hon, byddwch yn cael syniad da iawn or awyrgylch "gwyliau" Llanwrtyd holidaymakersyn ystod blynyddoedd prysur y ffynhonnau yn oes Fictoria. Tynnwyd y llun yn Llanwrtyd yn ystod egwyl yn yr adloniant a drefnwyd ir ymwelwyr, fwy na thebyg yn gynnar yn y 1900au.
Maen debyg bod y pedwar dyn ar y platfform yn gantorion, oherwydd nid oes ganddynt ddim offerynnau heblawr piano.

Rhai or gynulleidfa
or llun isod
Digwyddiad cerddorol yn Llanwrtyd
tua 1901
Entertainers at the spa
 

Maen edrych yn debyg mai platfform pren dros dro ywr llwyfan ac maer gynulleidfan ymgynnull ar y llethrau gwelltog o dan y coed. Blynyddoedd hwyr oes Fictoria a blynyddoedd teyrnasiad Edward oedd anterth adloniant y neuaddau cerdd, ac roedd yr ymwelwyr yn nhrefir ffynhonnau ac ar lan y mr yn mwynhau clywed caneuon poblogaidd yr oes.

 

Yn l i ddewislen "Yfed y Dwr"

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd