Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanwrtyd ar Cylch
Bywyd ysgol
 
  Yn absennol oherwydd marwolaeth  
 

Un agwedd pryderus am fywyd yn oes Fictoria sydd iw gweld yn yr hen ddyddiaduron o ysgolion, oedd y nifer o farwolaethau yn y gymuned llawer ohonynt yn blant.
Fel arfer, ychydig iawn o sn sydd amdanynt, am eu bod mor gyffredin fel arfer oherwydd haint. Maer esiamplau hyn i gyd o ddyddiaduron Ysgol Garth...

31 Hydref
1884
School diary entry
15 Mai
1891
School diary entry
8 Ionawr
1897
School diary entry
 

Maer tri nodyn hyn o Lyfrau Log yn dweud -
31 Hydref 1884 - "Reduced attendance. One boy (infant) in school last week, died on Monday"...
15 Mai 1891 - "Wretched attendance. Builth May Fair on Monday is partly the cause, and sickness and deaths in some of the families will account for the rest. Holiday on Monday".
8 Ionawr 1897 - "Attendance not good. Deaths in two families kept five children away".
Nid oes enw yn y Llyfr Log hyd yn oed ir bachgen bach a fu farw yn 1884 , a byddai newyddion am farwolaethau mewn teulu yn cael ei gynnwys gydar ffair fel rhesymau rheolaidd am absenoldeb yn 1891 !

Yn l i ddewislen ysgolion Llanwrtyd
.

.

Flowers on grave.
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Llanwrtyd