Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Mapiau Fictoriaidd
 
  Caersws yn 1836 (ac 1859!)
Geirfa
 

Mewn ffordd maer map sydd ar y dudalen yma yn rhoi cyfle i ni edrych ar Gaersws ar ddwy flwyddyn wahanol ond ar yr un map! Rhan fach ydyw o fap mwy o faint a wnaed gan fesurwyr Arolwg Ordnans yn 1836 ac roedd ar werth mewn siopau llyfrau. Pan agorwyd y rheilffyrdd ar ddiwedd yr 1850au ac 1860au yr hyn oedd yn rhaid i adran yr Arolwg Ordnans wneud oedd ychwanegu llinell ir map cynharach.

anheddiad lle i fyw, cartref, ty
 
 
 

Caersws yn 1836

 

Maer map yn dangos i ni fod cysylltiadau cludiant wedi bod yn bwysig i Gaersws ar hyd y blynyddoedd. Sefydlwyd y pentref gyntaf yn ystod yr oes Rufeinig a hynny mewn man ller oedd dwy ffordd yn cwrdd a hefyd mewn man oedd yn croesir afon. (Gallwch weld amlinelliad or anheddiad Rhufeinig ychydig ir dde or rheilffordd sydd ar y map)
Y ddwy ffordd oedd y ffordd lawr dyffryn Hafren, ac ynar llwybr trwyr mynyddoedd tuar Gogledd Orllewin trwy Garno ac ymlaen ir arfordir. Ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria roedd yna ffyrdd tyrpeg ar hyd y ddwy ffordd yma. (Edrychwch ar dudalennau cludiant Llanidloes am fwy o fanylion). O ganol ei theyrnasiad roedd llinellau rheilffyrdd wediu hadeiladu ar eu hyd.

 
  Caersws yn 1903..  
 

Yn l i ddewislen map Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanidloes