Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Y diwydiant gwln
 
  Gwehyddion Gwydd Llaw  
 

Ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria roedd y gwaith o wehyddur gwlannen yn cael ei wneud gan wydd llaw o hyd. Roedd gwehyddion medrus yn gwneud y gwaith mewn bythynnod a ffermdai ar draws yr ardal yn y gaeaf. Yna byddair gwehyddion yn ennill bywoliaeth ar y tir yn yr haf.

Wrth ir diwydiant dyfu yn yr ardal, dechrewyd gwneud gwaith gwehyddu ei hunan yn Llanidloes gan adeiladu bythynnod yn arbennig ar gyfer y gwehyddion. Roedd adeiladur gamlas i fyny dyffryn Hafren ir Drenewydd yn golygu bod gwlanen Llanidloes ond yn gorfod cael ei gludo yno yn hytrach nar holl ffordd ir Amwythig. Dyma ddatblygiad pwysig arall ir diwydiant.

gweuydd gwydd llaw
 

bythynnod y gwehyddionRoedd gan y tai yma yn Highgate ger Short Bridge, Llanidloes weithdai mawr agored ar y llawr uchaf a lle ir gwehyddion au teuluoedd oddi tano.

 
  Mwy am y gwehyddion gwydd llaw..  
 

Yn l i ddewislen y diwydiant Gwlanen

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes