Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Y diwydiant gwln
 
Mwy am..
Gwehyddion Gwydd Llaw
Geirfa
 

Darn o Gyfeirlyfr PigotMae Cyfeirlyfr Pigot ar Ogledd Cymru, 1835 yn rhoi darlun i ni o bwysigrwydd y diwydiant yn yr ardal. Maer rhestr sydd gyferbyn yn dangos gwneuthurwyr gwlannen yr ardal ar ddechrau teyrnasiad Fictoria. Gwehyddion yn gweithio adref fyddai rhai or rhain. Erbyn y cyfnod yma roedd siopau gwehyddu yn cael eu sefydlu ller oedd sawl gweithiwr yn gweithio gydai gilydd mewn un gweithdy i feistr gwehyddu. Roedd Lucas Yard (gweler dde) yn Stryd y Dderwen Fawr yn un or rhain roedd llawer or rhai eraill ar y rhestr fwy na thebyg hefyd yn siopau gwehyddu. Nid ffatroedd oedd y rhain gan nad oedd y periannau gwehyddu yn cael eu troi gan olwynion dwr nac injan stm, ond dyma oedd y cam cyntaf tuag at fecaneiddio.

Pannu golchir gwln phridd er mwyn ei lanhau ai wneud yn fwy trwchus
 
 
  Yn ogystal gwehyddion roedd angen gweithwyr oedd yn rhannu a nyddwyr syn gwneud y gwlan ar gyfer ei wehyddun ddefnydd. Wedi ir defnydd gael ei wehyddu roedd yn mynd ir pandy lle byddai pridd pannu yn cael ei bwnio i mewn iddo er mwyn glanhau a gwneud y defnydd yn fwy trwchus.  
 

Yn l i ddewislen y diwydiant Gwlanen

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes