Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Bywyd ysgol
 
  Adeiladwyr y gronfa ddwr yn dod ir dref  
 

Roedd y Llyfrau Cofnod neu ddyddiaduron oedd yn cael eu cadw gan ysgolion Fictoraidd yn aml yn sn am ddigwyddiadau oedd yn effeithio ar y gymuned gyfan, nid dim ond yr ysgol. Cerdyn post cronfa ddwr Craig Goch damWeithiau maer newyddion yn wael, megis epidemig difrifol neu sn am ffatri neu waith lleol yn cau.

Maer enghraifft yma yn sn am newyddion gwell, pan ddaeth nifer fawr o swyddi i Gwm Elan ger Rhaeadr. Roedd hyn o ganlyniad i adeiladu cronfeydd dwr a llynnoedd mawr er mwyn darparu dwr gln iw gludo dros 70 milltir i Firmingham. Dechreuodd y prosiect enfawr yma yn 1893 ac agorwyd y cronfeydd yn 1904.

 
School diary entryPowys County Archives
 

Oherwydd y nifer fawr o weithwyr oedd eu hangen i adeiladur cronfeydd, daeth teuluoedd ychwanegol i fyw mewn nifer o drefi ac roedd eu plant yn mynd ir ysgolion lleol. Ysgrifennwyd am hyn yn Llyfr Cofnod Ysgol Genedlaethol Llanidloes yn Ebrill, 1894 :
"Attendance very good during the last fortnight. Owing to the influx of people into the town, on account of the Rhayader Water-works, several children have been admitted, the average attained last week being the highest weekly average for the last few years".

Mae mwy am gronfeydd dwr Cwm Elan ar adran Rhaeadr or wefan yma.
.

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Llanidloes

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanidloes