Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanidloes yn 1836 (a 1859!)  
 

Yn debyg iawn i fapiau 1836 ar gyfer Caersws a Llandinam, mae yna reilffordd wedii rhoi ar fap y flwyddyn honno. Or map yma cawn syniad o sut yr oedd y dref yn edrych ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria.

 
  Llanidloes yn 1836  
 

Mae sip y dref ai strydoedd yr un fath sip tref yn yr Oesoedd Canol, er byddair tai wediu hailadeiladu sawl gwaith. Gallwch weld Neuadd y Farchnad ar y groesffordd yng nghanol y dref. Gallwch weld fod y dref wedii lleoli yn y man yma gan ei fod yn fan pwysig ar gyfer croesi dros yr Afon Hafren gyda dwy bont.

 
 

Maer Afon Clywedog hefyd yn rhedeg ir Hafren ar dop chwith y map gyda ffyrdd yn rhedeg dros y tir mynyddig i Fachynlleth a Llanbrynmair. Yn 1836 byddech yn gallu teithio y ffyrdd yma ar hyd y ffyrdd tyrpeg ond os nad oeddech yn cerdded, byddain rhaid i chi dalu toll wrth y tollbyrth (wedii nodi T.G. ar y map).

Llanidloes yn 1903..

 
 

Yn l i ddewislen map Llanidloes
.

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanidloes