Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llangurig yn 1866  
 

Maer map a welwch chi nesaf yn dod o fap Arolwg Ordnans syn dyddio yn l i 1866. Er mai dyma un or cymunedau mwyaf anghysbell yn Sir Drefaldwyn yn ystod oes Fictoria maen safle pwysig o ran cysylltiadau. Yn debyg iawn i Gaersws, caiff Llangurig ei leoli lle mae dwy ffordd yn cwrdd a phont yn croesir Afon Gwy.
Ar draws canol y map mae ffordd dyrpeg o Lanidloes syn croesir mynyddoedd gan fynd ir arfordir yn Aberystwyth. Yn dod or De o bentref Llangurig maer ffordd dyrpeg ir de i Raeadr.

 
 

map Arolwg Ordnans o Langurig yn 1866

 
Tollborth ywr T.G. a nodir ar y map lle byddai teithwyr yn gorfod aros i dalu eu tollau os oeddynt yn dymuno defnyddior ffordd. Dymar tollborth a ymosododd Merched Beca arni. (Edrychwch ar dudalennau Cludiant Llanidloes). Roedd gan adeiladwyr rheilffyrdd oes Fictoria gynlluniau crand i adeiladu rheilffyrdd dros y wlad i gyd. Roeddynt yn llwyddiannus gan amlaf ond methu wnaeth eu cynlluniau os oeddynt yn rhy uchelgeisiol neu afrealistig.
 
 

Gwnaed cynlluniau i adeiladu rheilffordd tuar gorllewin trwy Langurig ir arfordir. Byddai hyn wedi bod yn ddrud iawn iw adeiladu ac ni fyddai digon yn ei defnyddio i dalu am y gost. Dim ond rhan fechan or llinell yma a adeiladwyd.
Ar y map a welwch chi gallwch weld y llinell rheilffordd yr holl ffordd i Langurig. Erbyn diwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria rhoddwyd y gorau ir gwaith.

Llangurig yn 1903..

 
 

Yn l i ddewislen map Llanidloes
.

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanidloes