Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanidloes
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llangurig yn 1903  
 

Maer map yma yn ddarn o fap a gynhyrchwyd yn 1903 gan yr Arolwg Ordnans. Maer map yn fwy ac yn dangos mwy o fanylion. Gallwch weld or map sut yr oedd Llangurig yn edrych ar ddiwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria.
Os wnewch gymharur map yma gyda map o Langurig yn 1903 byddwch yn gweld nad yw sip y pentref wedi newid rhyw lawer. Serch hynny, ceir rhai arwyddion o newid yma.

 
  map o Langurig yn 1903  
  Mae ysgol yna nawr (wedii nodi Sch.) syn cynnig addysg i blant lleol a chyfle i gael bywyd gwell. (Edrychwch ar dudalennau Bywyd Ysgol Llanidloes).
Maer rheilffordd ar tollbyrth wedi mynd or pentref. Mae hyn yn meddwl fod y daith ir orsaf agosaf er mwyn mynd ar siwrnai ar drn yn hirach, ond maer ffyrdd yn well ac nid oes yna dollau iw talu. Mae mynwent newydd yn y pentref ir bobl leol gladdu eu hanwyliaid yn barchus, ac mae rhywun wedi adeiladu llyn hwylio (Llyn Tanyllwyn).
 
  Ar wahn ir eglwys mae dau gapel wediu nodi ar y map. Mae hyn yn dangos bod yna gynnydd yn y bobl Anghydffurfiol yn y gymuned oedd yn dymuno addoli yn eu ffordd eu hunain.  
 

Llangurig yn 1866..

 
 

Yn l i ddewislen map Llanidloes
.

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Llanidloes