Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfyllin
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llanfyllin  
Poblogaeth

 
 

Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -

 
  Yn y flwyddyn
1841 - 1955 o bobl
1851 - 1932
1861 - 1880
1871 - 1934
1881 - 1774
1891 - 1753
1901 - 1632
 
 

Roedd yr adroddiadau oedd yn cyhoeddi’r ffigyrau hyn yn ystod cyfnod Fictoria weithiau’n ychwanegu manylion ychwanegol. Yn 1841 er enghraifft roedd y ffigwr yn cynnwys 103 o bobl yn y tloty. Erbyn 1851 roedd hyn wedi codi i 123.
Cymharwch y graff yma gyda’r rheini ar gyfer plwyfi eraill yn yr ardal.
A yw’r duedd yn debyg ?
Os yw’r duedd yn wahanol, ym mha ffordd y mae’n wahanol ?
Beth oedd yn digwydd yn yr ardal yn yr 1860au oedd wedi achosi i’r ffigwr gynyddu yn 1871?

 
 

Yn ôl i ddewislen poblogaeth Llanfyllin

.

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Llanfyllin