Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  Mae gan y ffermwr waith i ti iw wneud...  
 

Roedd gan athro Ysgol Pantycrai ffordd fach glyfar oi nodi pan fyddai plant i ffwrdd yn helpu gydar cynhaeaf fel y gallwch weld ym mis Awst 1877 -

 
6 Awst
1877
School diary entry
 

Maer darn yma or Llyfr Cofnod yn darllen -
"Few children present that are able to lift a fork or drag a rake..."
Roedd hyn yn meddwl fod unrhyw un oedd yn ddigon mawr i fod o ddefnydd allan yn y caeau yn help i gael y gwair i mewn !

 
2il Mai
1873
School diary entry
9fed Mai
1873
School diary entry
 

Mae yna fwy o sylwadau anhapus or un Llyfr Cofnod ysgol yn ystod y ddwy wythnos ddilynol yn 1873 -
2il Mai - "Average for week truly disgaceful - 11.4"
9fed Mai - "Average for week miserably small - 12.2"

Os mair cyfartaledd ar gyfer yr wythnos oedd ychydig yn fwy na 11 maen golygu fod llai na 11 o blant yn yr ysgol ar rai diwrnodau !

Mae yna ragor o enghreifftiau o broblemau gyda phresenoldeb mewn ysgolion lleol oes Fictoria ar y dudalen nesaf...

Mwy am y plant syn absennol...

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion