Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  I ffwrdd ni ir goedwig...  
 

Roedd yna lawer o resymau gwahanol dros beidio mynd ir ysgol. Un or rhai mwyaf anghyffredin yn ystod oes Fictoria oedd cynhaeaf y rhisgl. Byddai bechgyn yn mynd i mewn ir goedwig leol i dynnur rhisgl oddi ar goed derw, a fyddain cael ei ddefnyddio fel tannin ar gyfer crwyn lledr.
Ysgrifennwyd hwn yn Llyfr Cofnod Ysgol Llangynyw ym mis Mai, 1873 -

 
9 Mai
1873
School diary entry "Friday - The school thinly attended during the week - boys harvesting the bark in the woods accounting for it".
 

Mae yna enghraifft arall o Ysgol Llanllugan ym mis Ebrill 1886 syn dangos gwaith arall oedd plant yn ei wneud...

 
2 Ebrill
1886
School diary entry "There are many children kept at home to look after the lambs".
 

Photo of lambsMaen debyg iawn y byddai rhan fwyaf or plant wedi mwynhaur gwaith yma dipyn yn fwy nar gwaith arall yr oedd plant yn cael eu cadwr or ysgol iw wneud !

Mae mwy am beidio mynd ir ysgol ar y dudalen nesaf...

Palu mawn a mynd ir ffair

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion