Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  A nawr maent yn cloddio mawn !  
 

Roedd llawer o deuluoedd mewn ardaloedd gwledig yn arfer cadw eu cartrefin dwym trwy losgi mawn yn hytrach na choed neu lo, gan nad oedd llawer yn gallu fforddio prynu glo. Maer darn yma o ddyddiadur ysgol wedi dod o Ysgol Llanllugan yn 1886...

 
25 Mehefin
1886
School diary entry "The Attendance was not nearly as high as it ought to have been. Many of the children are employed in rising peat".
 

Mae mawn yn cael ei greu mewn ardaloedd mynyddig corslyd lle mae mwsogl yn marw ac yn araf bach yn llunio haenen wrth haenen dros gyfnod o lawer o flynyddoedd gan ffurfio haenau trwchus iawn. Roedd y mawn yman cael ei dorrin flociau rheolaidd ac yna cael eu gosod i lawr o dan do er mwyn eu sychu au defnyddio fel tanwydd. Heddiw defnyddir mawn ar gyfer tyfu planhigion gan fwyaf.

 
30 Mawrth
1881
School diary entry
 

Rheswm cyffredin arall dros fod yn absennol or ysgol oedd atyniad y ffeiriau cefn gwlad oedd yn cael eu cynnal yn rheolaidd yn y rhan fwyaf o ardaloedd.
Maer darn a welwch chi yma wedi dod o Lyfr Cofnod Ysgol Llangynyw ym mis Mawrth, 1881. Maen darllen -
"Friday - Holiday because of Llanfair Fair.
Monday - Small School owing to Pool [Welshpool] Fair".
Roedd y rhan fwyaf o athrawon yn ogystal r disgyblion hefyd yn mynd ir Ffeiriau !

Yn l i ddewislen ysgolion Llanfair Caereinion

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion