Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  I ffwrdd yn sl am dri mis  
 

Nid oedd rhai plant yn ddigon cryf i ymdopi r amserau caled yr oedd yn rhaid ir rhan fwyaf o deuluoedd oes Fictoria eu hwynebu. Roedd prinder arian yn golygu fod yna brinder bwyd, a chartrefi oer ac afiach, ac maer rhan fwyaf or Llyfrau Cofnod cynharaf yn sn am blant oedd i ffwrdd yn aml oherwydd iechyd gwael

Maer enghraifft a welwch chi yma wedi dod o ddyddiadur Ysgol Llangynyw ym mis Chwefror 1891....

Sick child
28 Chwefror
1891
School diary entry "The Children of Heniarth Mill have been ill now for most part of 3 months - which is sufficient to have them withheld from the Examination".
 

Dyma ddarn tebyg eto o ysgol leol arall, y tro hwn Ysgol Pantycrai ym mis Ebrill, 1880...

 
26 Ebrill
1880
School diary entry "David Davies, Rhosdwpa, returned to school after being at home sick for many months".
 

Gan fod salwch yn rhywbeth cyffredin iawn ymysg plant, roedd llawer hefyd yn marw yn ystod cyfnod Fictoria...

Enw wedi diflannu o gofrestr yr ysgol...

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion