Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llanllugan yn 1836  
 

Maer map a welwch chi yma yn ddarn o fap Arolwg Ordnans sydd wedii wneud yn fwy ar raddfa 1 fodfedd = 1 filltir yn 1836. Er nad oes llawer o fanylion maen rhoi syniad i ni or ardal ar ddechrau cyfnod Fictoria.
Maer ffordd y maer map wedii liwio yn rhoi syniad da iawn i ni o sip y dirwedd. Oddi yma gallwch weld Llanllugan o dan gefnen Cefn Coch ir Gogledd.

 
  map of Llanllugan in 1836
  Maer lliwio yn dangos mai ardal o ffermydd mynyddig yw hon, ac yn wir maen rhaid fod ennill bywoliaeth ar y tir wedi bod yn waith caled iawn yn ystod oes Fictoria. Roedd y rhan fwyaf or trigolion yn ymwneud ffermio mewn rhyw ffordd.  
  Sylwch fod y map yn dangos melin a melin droed oedd yn defnyddio pwer yr afon a hefyd y Felin isaf ger yr eglwys. Fe fyddair Felin droed wedi bod yn felin bannu, lle mae pridd pannu yn cael ei bwnio i mewn i ddeunydd sydd wedii weu iw lanhau ac i dynhaur gwead. Byddair melinau eraill yn fwy na thebyg wedi cynnig gwasanaeth defnyddiol iawn yn dyrnu yd lleol yn flawd.  
  Maer cae sip hirgrwn sydd yn y gornel waelod ar y llaw dde (wedii nodi Gaer) yn dangos i ni fod pobl yn ffermio ac yn amddiffyn y bryniau yma 2000 o flynyddoedd cyn oes Fictoria.  
  Cymharwch gyda map o Lanllugan yn 1902..  
 

Yn l i ddewislen map Llanfair Caereinion

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair