Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair Caereinion
Bywyd ysgol
 
  Llyfrau am ddim a nenfwd yn syrthio  
 

Hefyd roedd yn rhaid i rieni dalu am lyfrau ysgol dros gyfnod o flynyddoedd, felly fe fyddai croeso ir newid o gael llyfrau am ddim...

 
Hydref 16eg
1891
School diary entry
Maer cloc wal Fictoraidd a welwch chi gyferbyn yn rhan o arddangosfa ystafell ddosbarth Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog yn Aberhonddu.

Daeth hwn o Ysgol Llangynyw, yn 1891 -
Hydref 16eg - "The average [attendance] for the week is 32, would now be larger but for wet weather. Books etc are now free, except what were bought prior to September 1st".

Yn Llyfr Cofnod 1887 Ysgol Manafon adroddwyd bod -
"A new Clock and Harmonium were this day added to the School Furniture and Apparatus, obtained from the proceeds of a concert held at the School Room some time previously".
Harmoniwm yw organ fechan frwyn, a ddyfeisiwyd yn 1842.

Victorian clock
Hen bryd hefyd !
21 Ionawr
1895
School diary entry
 

Mae hwn yn dod o ddyddiadur ysgol Llanllugan ar gyfer 1895 -
"A big patch of plaster fell from the ceiling. Fortunately, nobody was in that part of the school at the time".
Problem arall oedd yn wynebur ysgolion cynnar, fel ag y maer darn yman dangos, oedd y gost o geisio cadwr adeiladau mewn cyflwr gweddol (a diogel!).

Yn l i ddewislen ysgolion Llanfair Caereinion

 

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair Caereinion